Welkom bij de hondenservice van Ferdi & Martijn

Privacybeleid Hondenservice Zeeland

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.
Vanaf 25-5-2018 is de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.
Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang u op de hoogte te stellen wat Hondenservice Zeeland doet met uw gegevens.

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in:

  • Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt.
  • Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn. Daarvoor heeft Hondenservice Zeeland in het logboeksysteem de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens te controleren, zelf aan te passen / te wijzigen.
  • Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd d.m.v. technische en organisatorische maatregelen.

Wie zijn wij?
Hondenservice Zeeland, Hondenuitlaatdienst. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76783073