Privacy Policy

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.
Vanaf 25-5-2018 is de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.
Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang u op de hoogte te stellen wat Hondenservice Zeeland doet met uw gegevens.

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in:

 • Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt.
 • Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn. Daarvoor heeft Hondenservice Zeeland in het logboeksysteem de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens te controleren, zelf aan te passen / te wijzigen.
 • Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd d.m.v. technische en organisatorische maatregelen.

Wie zijn wij?
Hondenservice Zeeland, Hondenuitlaatdienst. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76783073


Privacy statement Hondenservice Zeeland


Hondenservice Zeeland is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten, vrijwilligers en medewerkers. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

Wanneer en welke gegevens worden verzameld

Hondenservice Zeeland heeft uw gegevens op papier genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten:

 1. NAW-gegevens
 2. Telefoonnummers
 3. E-mailadressen
 4. Gegevens hond(en)

In ons reserveringssysteem, staan geen NAW gegevens, geen telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens.
Alleen uw naam, de naam van de hond(en) en het e-mailadres. Indien u geen klant meer bent bij Hondenservice Zeeland, worden al uw gegevens op juiste wijze vernietigd/verwijderd.

In het boekhoudprogramma, staan de volgende gegevens:

 • NAW- gegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen

Het boekhoudprogramma heeft ook deze gegevens voldoende beveiligd volgens de AVG-eisen. Indien u geen klant meer bent bij Hondenservice Zeeland wordt u na 7 jaar uit het systeem verwijderd. (eisen Belasting)

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking (deze kan ingetrokken worden)
 • Hondenservice Zeeland heeft deze nodig voor het uitvoeren van haar diensten
 • Hondenservice Zeeland heeft wettelijke verplichtingen om uw persoonsgegevens te verwerken
 • Hondenservice Zeeland heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Deelt Hondenservice Zeeland gegevens met derden?

Hondenservice Zeeland zal de door u aangeleverde informatie nooit aan derden verstrekken welke niet relevant zijn om haar diensten uit te voeren. In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard
Hondenservice Zeeland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
 • U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@hondenservicezeeland.nl

Hondenservice Zeeland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

 • Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenservice Zeeland bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Google Universal Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van deze dienst. De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd door ons om uw privacy te borgen. Uw IP-adres wordt namelijk nadrukkelijk niet meegegeven, zodat deze gegevens niet te herleiden zijn tot u. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

 • via welke bronnen het bezoek binnen komt
 • hoe lang men op de site blijft
 • welke pagina’s bezocht worden

Deze anonieme gegevens zijn voor ons van groot belang, omdat we met het verkregen inzicht de website kunnen verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt.

Google kan deze geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies uitschakelen of verwijderen

U kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt cookies via uw browser handmatig verwijderen indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Raadpleeg daartoe de handleiding van de door u gebruikte browsers hoe dit te te doen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit.

Wijzigingen privacyverklaring.

Hondenservice Zeeland kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Hondenservice Zeeland. 
Deze versie is opgesteld in september 2020


Wij gaan ervan uit je hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heb je nog vragen? Stuur dan even een e-mail naar info@hondenservicezeeland.nl